Informace z činnosti SPO Zemanovci Praha

29/03/2019  Informace z činnosti SPO Zemanovci Praha

Vzhledem ke skutečnosti, že naše strana nekandiduje do Euro voleb samostatně, naše pražská organizace  se spojila se stranou Národní socialisté, a již druhé volby kandidujeme společně, tentokrát pod hlavičkou národních socialistů. Věřím, že nám dáte hlas, za což předem děkujeme.

                                          Kandidátka do EP

Kandidátka strany Národní socialisté pro volby do EP 24. – 25. května 2019

1. prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. - lékař, zakladatel imuno-endokrinologie v ČR,Velhartice, bezpartijní     

2. JUDr. Sandra Šotová -  právnička, specialistka na eurodotace, Praha, bezpartijní

3. PhDr. Vladimír Pelc – podnikatel, daňový specialista, Praha, člen strany Národní socialisté

4. Mgr. Zdeňka Tošnerová – ředitelka sportovního areálu, Praha, členka Strany Práv Občanů Zemanovci

5. JUDr. Jaroslav Král, CSc. – právník, bývalý  náměstek ministrů dopravy a pro místní rozvoj, Praha, předseda strany Národní socialisté

6. Stanislava Tůmová – podnikatelka, jednatelka, Horoušany, členka Strany Práv Občanů Zemanovci

7. doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. – vysokoškolský pedagog, České Budějovice, místopředseda strany Národní socialisté

8. RNDr. Mária Kropáčková – ředitelka Centra zdravého srdce, Praha, členka Strany Práv Občanů Zemanovci

9. Jiří Pondělíček – knihkupec, publicista, Praha, člen strany Národní socialisté

10. Zdeněk Jirásek – spisovatel, bezpečnostní expert, Praha, člen Strany Práv Občanů Zemanovci

11. JUDr. Petr Topinka – advokát, Praha, člen strany Národní socialisté

12. Ing. Josef Mastný – ekonom, Praha, člen Strany Práv Občanů Zemanovci

13. Stanislav Vondráček strážný, Česká Lípa, místopředseda strany Národní socialisté

14. Ing. Jaromír Schling – podnikatel, bývalý ministr dopravy a spojů, Praha, člen Strany Práv Občanů Zemanovci

15. Jan Šinogl podnikatel, Strachotice, člen strany Národní socialisté

16. Ljudmila Fomkina majordomus, Praha, bezpartijní

17. Přemysl Votava – tiskový mluvčí a místopředseda strany Národní socialisté, Praha

18. JUDr. Ludvík Hynek – právník, Praha, bezpartijní

19. Marie Charousková učitelka mateřské školy, Praha, členka Strany Práv Občanů Zemanovci

20. Václav Charousek – specialista IT, Praha, člen Strany Práv Občanů Zemanovci

21. Jaroslav Dvořák analytik, IT, územní plánování, Praha, předseda pražské organizace Strany Práv Občanů Zemanovci

................. 

1. s kandidátkou strany Národní socialisté do EP se můžete seznámit na našich webových stránkách: 

                      http://www.narsoc.cz/volby-do-ep/new-stranka

2. budeme vděčni, když pro nás budete hlasovat v anketě předvolební popularity (zabere to jen 2 minuty):

               https://eu2019.programydovoleb.cz/kvizy-a-dotazniky/koho-budete-volit/vysledky 

Jirásek Zdeněk- člen SPO Zemanovci Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky