Daněk (SPO): Boj o koryta se rozhořel na plné obrátky

29/11/2017 Daněk (SPO): Boj o koryta se rozhořel na plné obrátky

28. 11. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Dění ve sněmovně se změnilo v koňský trh, kde se kupčí s funkcemi v (ne)zájmu voličů. Kalousek varuje před zlem. Fiala se dočkal. Vondráček se nestydí... V EU to drtí podle nových osnov.

EU se snaží znemožnit právo zemí na vlastní politiku!

V Dublinu se koneckonců s nikým již nebavili, rozhodli, vytiskli a podepsali...

V naší maličké zemi si rozdávají poslanci červené karty, střídačky jsou plné outsiderů a bývalé veličenstva si dále mnou ruce. I tak lze nazvat divadlo, které nováčci v poslanecké sněmovně záhy okoukají a uvedou v reálný život! Političtí matadoři už jim to nějak vysvětlí, teda spíš ukážou způsob, jak z toho také něco mít! Pošramocené pověsti, tak té se dřív či později dopracuje každý politik.

Dnes krásné hesla, plné oduševnělých ideálů prýští na všechny strany, jak čistý horský pramen, ale to jen do té doby, než zjistí, že by se toho křišťálově čistého pramenu dalo nějak využít. Dnes je v poslanecké sněmovně těch ideově čistých nováčků docela dost, takže překvapení pro nás na sebe nenechá dlouho čekat. On už to někdo zařídí...

Přeji si spíše, aby někdo začal řešit závažné otázky, tak jak slíbil, protože čas plyne! Zatímco my zase jen civíme, co se to v té EU proboha děje, že se nás nikdo na nic neptá, a kam vlastně zmizela demokracie, demokracie kvůli které se tu přece cinkalo, ano, abychom mohli svobodně mluvit, psát a hlavně rozhodovat o našich osudech! Centrální řízení už tu jednou bylo, a všichni víme kam to došlo, ostatně celý cirkus EU mi připadá 40 let za pokusem RVHP!

Jiří Daněk, KV SPO Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky