Moje osobní výzva

05/11/2018 Moje osobní výzva

 

Vedení strany a členské základně

Vážení přátelé,

Žijeme v roce 100 výročí založení naší krásné republiky, a proto se na vás s pokorou v srdci obracím s výzvou pro členy a příznivce SPO Zemanovci:

Výsledky několika posledních celostátních voleb ukazují, že naše strana se dostala v rámci zájmu občanů naší vlasti na hranici zájmu

Ztrácíme postavení v různých zastupitelských institucích

Ztrácíme možnost provádět aktivní politiku pro občany a v zájmu občanů naší krásné země

Zmenšuje se naše členská základna a přestávají pracovat základní organizace

Členská základna je tzv. ,, otrávená,,  a začíná propadat skepsi a beznaději

Kdo za to může?

Bylo by jednoduché obviňovat vedení strany. Ve straně začal samo - očistný proces.

Zůstávají srdcaři a lovci koryt odcházejí do jiných politických subjektů.

Máme šanci přežít a odrazit se od pomyslného dna?

Myslím, že určitě ano, ale musíme začít pracovat jinak a lépe.

Vyzývám členskou základu a vedení strany pojďme o našem dalším směřování diskutovat,

-         Vytvořme program pro obyčejné lidi

-         Pojďme bojovat za jejich zájmy

-         Vysvětlujme, co jsme, kam chceme dojít a co lidem jsme schopni nabídnout.

                   Pojďme se všichni spojit a vykročit k lepším zítřkům naší strany

 

                         Budu rád, když se zapojíte do diskuse na toto téma

 

                          A zvu vás k této diskusi na našich facebokových stránkách:

 

 S úctou, pokorou Jirásek Zdeněk – člen SPO Zemanovci Praha

 


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky