Oberreiter (SPO): Tradiční politické strany chytá amok

03/10/2017 Oberreiter (SPO): Tradiční politické strany chytá amok

3. 10. 2017 www.parlamentnilisty.cz

Volby do PS 2017. Běsnění tradičních stran a strach z výsledku voleb. Obavy ze ztráty moci, vlivu atd. Špinění mimoparlamentních stran. Obvyklé lži-sliby, využívání podpásovek. Výzva- voliči, jděte volit nové strany. Mají potenciál a zvládnou to.

Blíží se volby a tradiční politické strany panikaří. Cítí, že poprvé od revoluční změny v roce 1989 jim jde o všechno. Především o peníze. Ty jsou vždy na prvním místě. Jde jim o jejich vlastní existenci, o existenci jejich zavedených penězovodů, vlivu, moci, výhod a pohodlného života. Jde jim o kšefty a lukrativní místa v politických i ekonomických strukturách. Vědí, že vítězstvím hnutí ANO 2011 a jiné či jiných zatím mimoparlamentních stran je zcela vyřadí ze hry. Tím by přišly o finančně zajímavé vládní posty, místa v představenstvech, dozorčích radách státních a polostátních společností, v centrálních úřadech, zastupitelských úřadech v zahraničí atd. atd.

Toto nejsou jediné důvody, proč začínají běsnit a špinit své politické a zatím mimoparlamentní soupeře. Mají také obavy z toho, že při změně by mohlo dojít ke změnám v oblasti soudů, policie, žalobců a dalších institucí, které se zatím velmi benevolentně chovaly ke gigantickým zlodějinám, podvodům a korupcím, které probíhaly od doby prvních privatizací. Mohlo by dojít k otevírání kauz, které v historii naší země nemají obdoby. Před soudy by se mohli dostat všichni ti, kteří se měli o státní majetek starat s péčí řádného hospodáře a místo toho se chovali jako lišky na kuřecí farmě, kradli, lhali, nečinili, neviděli.

Za použití mainstreamových médií a zejména vlivové veřejnoprávní televize, za asistence průzkumových agentur se svými „zaručenými“ průzkumy a za pomoci svých politologů a analytiků dochází k odstartování masívní volební kampaně vedoucí k manipulaci myšlení voličů a jejich dezorientaci. Žádná podpásovka není tradičním politickým stranám cizí.

Je směšné a pro občana-voliče i nevoliče až urážlivé, za koho ho považují. To vše je vidět na primitivních programových heslech mířených na voliče. To vše je vidět v tisku, na internetu, na facebookových stránkách, na big boardech, na plakátech atd.

Jiří Oberreiter, KV SPO Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky