Politický hospic nastává, kdo přežije?

03/05/2018 Politický hospic nastává, kdo přežije?

Nastává doba zvláštních cílů, prohlášení a jednání?

Svět se asi zbláznil. Politici nám předvádějí politické harakiri v přímém přenosu na televizních obrazovkách. Odvolávají se na důkazy, které jim poskytly tajné služby a které je opravňují narušit suverenitu jiných států bez souhlasu Rady Bezpečnosti OSN. Vůbec nikomu nevadí, že jsou tím zcela pošlapána lidská práva a svobody. Všichni lžou a vymýšlející si – viz jaderné zbraně v Iráku a jiné, další. Důležitý je výsledek v tuto chvíli a ne pravda, která vyjde najevo  až po dlouhé době a už vlastně nikoho nezajímá. Legálně zvolený prezident je zavražděn, parlament rozpuštěn a může začít správný chaos zvaný západní demokracie pod vedením velkého bratra z USA. Tak se chová svět.

U nás to není o nic lepší. Předseda vlády jeden den prohlásí, že nová vláda bude s tím a tím, a za několik hodin vše otočí o 180 stupňů a pokorně škemrá o milost u strany, kterou nenávidí, pomlouvá a nesnáší.

Zdá se, že se asi všichni zbláznili. V tomto šíleném světě je jediný ostrůvek trvalých názorů, jasných vyjádření a postojů. Je to náš pan prezident. Nemusím ho mít rád, nemusím mu rozumět, ale musím uznat, že to, co říká, má hlavu a patu.  Snažme se přemýšlet o tom, co říká a proč to říká. Pak možná pochopíme, co je skutečná pravda a ne lež a manipulace s informacemi. Pak možná odejdeme uzdraveni z politického hospice.

Zdeněk Jirásek, SPOZ Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky