Proč?

19/11/2018 Proč?

Je za námi další týden, který přinesl mnoho hektických událostí. Politici zcela odhodili zábrany a pustili se do boje o holý život.

V médiích se předhánějí v napadání jeden druhého a nucení vlastního názoru pro společnost co je dobré, co je špatné a co musíme udělat.

Ptám se proč?

Odpověď je zcela jednoduchá.

Když nemám co, pořádného nabídnou, když programy jsou zastaralé a lidem nic nepřináší, tak si zvolím hlasitý křik a napadání druhých lidí. Hned je za co bojovat. Okamžitě se politik dostane v hlavní vysílací čas do televize a na hlavní stránky novin. A o to přeci jde. Být viděn a slyšen.

Nenávist, skandály a vyhrožování to u lidí a hlavně médií zabere. Zase mají o čem vysílat, zase se zvedne sledovanost a zase se mají lidé o čem bavit.

Nevadí, že lžou a říkají polopravdy. Zítra už se nikdo nebude ptát, zda to co říkali, byla pravda, či nikoliv. A omluvit se někomu, to se nenosí.

Je jednoduché hodit květiny do koše, když dojdou argumenty a není chuť naslouchat druhému a diskutovat s ním.

To přece ale není demokracie. To je pozvolný přechod k diktatuře. Druhý musí chtít to co já a když nechce, tak je nepřítel a musí se umlčet a to za každou cenu.

Jak smutné a trapné.

Pojďme se vrátit ke kořenům demokracie. Naslouchejme jeden druhému. Přemýšlejme o tom, co říká a proč to říká. I když s ním nesouhlasíme, nechme ho vyslovit jeho názor a v klidu s ním diskutujme a hledejme společnou cestu.

Vždyť život je tak krátký.

Život na zemi by mohl být krásný a v pohodě. Pojďme pro to něco společně udělat.

Co?    Přemýšlejme o tom a diskutujme s ostatními lidmi.

Zdeněk Jirásek, SPOZ Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky