SPOZ Praha informuje

24/10/2018 SPOZ Praha informuje

Naše organizace nespí, ale snaží se pracovat i  přes
překážky, které přicházejí.
Říká se, že v Praze je blaze, ale draze. Je to možná pravda. Já bych toto
rčení doplnil o výrok:

V Praze nemá levice na růžích ustláno. Možná je to tím, že zde lidé žijí ve
větším tzv. blahobytu než v ostatních částech naší krásné vlasti.

Myslím si, že jsme se v rámci svých skromných možností snažili v předvolební
kampani do Zastupitelstva hl.m.Prahy oslovit co největším množství
spoluobčanů. Měli jsme skromný stánek  u stanice Metra ,, Anděl,, . Vedle
ostatních stánků jsme zde měli sice nejmenší a nejskromnější stánek, ale o
to více jsme se snažili s lidmi diskutovat a vysvětlovat jim náš přístup k
problémům Prahy a k jejich řešení. Ohlasy byly vesměs kladné. Pak však
skončili volby a dostali jsme 26.600 hlasů.

Je otázka : je to málo?
Při našich možnostech, či spíše nemožnosti oslovit sdělovací prostředky,
nedostatku financí a podobných problémů si myslím, že to není až tak úplně
málo.

Do budoucna však musíme kampaně dělat jinak. Zatím nevíme jak, ale máme
upřímné srdce a chuť se za myšlenky , které SPO Zemanovci zastávají podělit
s ostatními. proto jsme založili i na facebooku naše stránky, které jsou i
pro  všechny lidi a to nejen v Praze.

Nechcete se podívat ?   zadejte si : SPO Zemanovci Praha a můžete se námi na
těchto stránkách i spojit a diskutovat.

                                                   Zkusíte to ?

Jirásek Zdeněk - člen SPO Zemanovci Praha


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky