Sto let českého národa - důvod k oslavě a pohledu do budoucnosti

22/03/2018 Sto let českého národa - důvod k oslavě a pohledu do budoucnosti

Být Čechem znamená být hrdý na svoji vlast, národ a na odkaz velikánů, kteří neváhali za českou zem a jazyk položit i život. A také do budoucna hledět s optimismem a nadějí.

Letošní rok je rokem, kdy jako národ můžeme bilancovat a zároveň s nadějí hledět do budoucna. 

Stále i přes snahy různých skupin propagujících závislost na různých „velkých bratrech, zřízeních a mocnostech“, tak  český národ žije.

 Jsme lepší,  než byli Češi před sto lety?

Máme více rádi českou řeč, literaturu a jsme hrdi na naši minulost?

 Žil jsem v přesvědčení,  že toto výročí budeme jako  národ slavit  tím, že budeme vzpomínat na velikány naší minulosti,  jako byl František Palacký,  Vojtěch Náprstek, Jan Werich a další, kteří neváhali pro svůj národ trpět různá příkoří a dokonce být v nebezpečí smrti, jako mnozí hrdinové za první  a druhé světové války, vzpomeňme na Jozefa Gabčíka a na Jana Kubiše.

Oslavy jsou před námi. Pojďme zapomenout  na řevnivost politických stran, přestaňme naslouchat neobjektivním novinářům a zapojme svůj vlastní rozum a cit. Buďme hrdi na naši minulost a pozitivně hleďme do budoucna.  Lidský život je velmi krátký a není dobré ho prožít ve lži, trápení a negativismu.

 Dobré slovo a myšlenka může hodně změnit. Začněme každý u sebe a svého okolí doma, v práci a v prostředí, kde se setkáváme s druhými lidmi.  Nedejme šanci  zkorumpovaným a zakyslým politikům, aby nám ,, otrávili“  naše oslavy.

 Ať se stane motem těchto  oslav radost, úsměv a naděje. Pokud národ bude držet při sobě a lidé budou do budoucna hledět  s nadějí, nikdy český národ nezanikne.

Zdeněk Jirásek, SPOZ Praha

 

 

 


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky