Zpráva SPO Zemanovci Praha

27/10/2018 Zpráva SPO Zemanovci Praha

Jak jste možná již zaregistrovali, na naší kandidátce byli i zástupci Národních socialistů. Jsou to naši přátelé a spolupráce se osvědčila. Musím se přiznat, že jsem byl nadšený z jejich znalostí naší historie, politické scény a jejich pozitivního přístupu k životu.  Začíná se dále rýsovat i naše další spolupráce. Nyní začíná diskuse nad přípravou voleb do parlamentu EU. 

Chtěl bych vás seznámit s některými myšlenkami našich přátel, které jsou mně osobně velmi blízké.

Úryvek z jejich stanoviska k EU:

Stanovisko politické strany Národní socialisté k zásadní reformě a demokratizaci EU, schválené III. sjezdem dne 1. dubna 2017 v Teplicích

My, národní socialisté, považujeme EU za novodobé pokračování mírového projektu husitského krále Jiřího z Poděbrad, zajišťující uspokojování i našich současných národních zájmů, především v oblasti ekonomiky a společného trhu. V současné době sice nechceme z EU vystoupit, jsme však hluboce znepokojeni arogancí bruselských elit a hlasovací mašinérií starých členských států pod hegemonií Německa, které nám vnucujme p;ia cut e; ne jen povinné imigrační kvóty, ale i další řešení, jdoucí jednoznačně proti našim národním zájmům. Se vší rozhodností odmítáme jakéhokoli snahy o stále užší unii (Ever Closed Union). Má-li EU přežít svoji současnou strukturální krizi, musí se naopak rozvolnit a stupeň současné evropské integrace se musí minimálně o jedno patro snížit, a to především zrušením Lisabonské smlouvy. Rozhodující kompetence se musí z Bruselu vrátit do rukou národních států tak, aby se EU mohla stát skutečnou „Evropou vlastí“, jak to požadoval prezident Charles de Gaulle. To vyžaduje radikální demokratizaci rozhodování a zásadní omezení moci byrokratických struktur, především Evropské komise.

No řekněte, nejsou nám tyto myšlenky a postoje hodně blízké? Výše uvedeným článkem bych chtěl vyvolat diskusi mezi základními organizacemi a vedením naší strany o našem směřování v čase budoucím. 

Zdeněk Jirásek - člen SPO Zemanovci Praha   

 

 


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.

 
Poslední novinky