Naši lidé

Předseda KV SPO v Praze

Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. je původním vzděláním biolog a ve svém oboru působil až do počátku devadesátých let. Od roku 1993 získal řadu ekonomických odborností (daňový poradce, makléř, soudní znalec v oboru ekonomiky, ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniků, nově insolvenční správce). Na Vysoké škole ekonomické vyučuje od roku 2006 a je aktivní jak v oblasti pedagogické tak i vědecké. Je autorem knih Osobní a rodinné finance (Professional Publishing, 2007), Rodinný rozpočet a společnost spotřeby (Professional Publishing, 2008), Rodinné finance: Ekonomická krize a krach optimismu (C.H.Beck, 2010), Ovládnutí a převzetí firem (C.H.Beck, 2013), The Great Global Crisis and Family Finance. How to look after your property in a world of catastrophe and ruin (Melrose Books, 2013) a řady článků ve vědeckých periodikách a denním tisku. Více informací naleznete na http://www.lubossmrcka.com/

kontakt: smrcka@spozpraha.cz 602357890

1. místopředseda pro strategii a řízení

Ing. Jiří Oberreiter (1948), ekonom, ženatý, otec dospělé dcery. Po absolvování VŠE v Praze krátce na téže VŠ působil jako odborný asistent. Po přechodu na FMZO pracoval až do roku 1997 v oblasti zahraničního obchodu, přičemž řadu let pobýval v zahraničí. Velmi dobrá znalost zejména angličtiny, reálií anglofonních zemí a orientace v zahraničních informacích mu umožňuje získávání přiměřeně objektivního pohledu na zahraniční události i tuzemskou problematiku. Od roku 1997 je činný v oblasti ekonomického poradenství (OSVČ) zaměřeného na oblast investic. Jeho intenzívní zájem řešit neuspokojivou domácí, zejména ekonomickou a sociální situaci, ho již v r. 2009 přivedl mezi příznivce Miloše Zemana a počátkem roku 2010 se stal spoluzakladatelem SPO, kde čtyři roky působil jako předseda místní organizace Praha 2.

kontakt: oberreiter@spozpraha.cz 604576107

Místopředseda pro odborné komise

Doc. Ing. Michael Kroh, CSc. (1948), ekonom, ženatý, otec dvou dospělých dětí. Absolvoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Po ukončení studia pracoval v zahraničním obchodě. V 80. letech 20. století působil jako vysokoškolský učitel a později docent v oboru filosofie. V letech 1991 - 92 pracovník Agrobanky Praha, poté až dosud OSVČ - ekonomický poradce, specialista na dotační programy EU a odborný lektor. Aktivně publikuje v Britských listech, Literárních novinách a dalších tištěných a internetových periodicích. Ovládá několik světových jazyků. Člen SPO od jejího založení v roce 2010. V letech 2012 - 2013 byl odborným mluvčím sociálně ekonomické komise SPO Praha. Je aktivní i ve sféře občanských iniciativ prosazujících participaci a alternativní formy ekonomiky.

kontakt: kroh@spozpraha.cz 603473872

Místopředsedkyně pro organizaci, administrativu a personální agendu

Ing. Monika Dvořáčková (1982), na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze vystudovala obory evropská agrární diplomacie a veřejná správa a regionální rozvoj. Od absolvování studia v roce 2008 je zaměstnána u soukromé společnosti, kde zastávala několik významných pozic - od jednatelky společnosti přes projektovou managerku, analytičku, managerku logistiky až po ředitelku společnosti. Velmi dobrá jazyková výbava (AJ, NJ), znalost práce s PC, zkušenost práce s lidmi, sestavováním rozpočtů atd. jí kvalifikují pro exekutivní stranickou práci. Ztotožnění se s politickým, ekonomickým i sociálním programem SPO ji spolu s chutí podílet se na změně společenských poměrů přivedlo v roce 2013 do řad Strany práv občanů.

kontakt: dvorackova@spozpraha.cz 725507678

Místopředsedkyně pro ekonomiku: Ing. Naďa Konečná

kontakt:  mobil - 776 141 315, e-mail : nadi.konecna@seznam.cz

 

Seznam MO:

MO SPO Praha 3

Irena Marešová

727 910 314

irena.m@volny.cz

MO SPO Praha 6

PaeDr. Danuše Perišiťová

604 506 524

danuse.per@seznam.cz

MO SPO Praha 7

Ondřej Kropáček

737 282 928

ondrej@kropacek.eu