SPOZ předala petici za zákon o prokázání původu příjmů a majetku s 150 479 podpisy do Poslanecké sněmovny

04/02/2014 SPOZ předala petici za zákon o prokázání původu příjmů a majetku s 150 479 podpisy do Poslanecké sněmovny

4. února 2014 předal předseda SPOZ Zdeněk Štengl do rukou předsedkyně Petičního výboru, paní Zuzce Bebarové - Rujbrové, petici s více než 150 000 podpisy pod petici za zákon o prokázání původu příjmů a majetku včetně možnosti zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku.

"Zemanovci mají zákon o prokázání původu příjmů a majetku dlouhodobě jako programovou prioritu a více než 150 tisícům lidí jsme slíbili, že pro prosazení tohoto zákona uděláme vše, co bude možné", sdělil předseda SPOZ Zdeněk Štengl. 

SPOZ projela v létě 2013 celou Českou republiku, do sbírání podpisů se zapojili také všichni členové a sympatizanti. "Setkávali jsme se denně s lidmi, kteří věřili, že v tomto státě může ještě spravedlnost zvítězit a zloději nebudou beztrestní. Zároveň si myslíme, že největším trestem pro tyto lidi je právě zabavení jejich nelegálně získaného majetku" doplnil Vladimír Kruliš, místopředseda SPOZ, který měl organizaci petice na starosti.

Petiční výbor SPOZ požádal při příležitosti předání petice také o veřejné slyšení, na kterém by byly prodiskutovány možnosti zavedení tohoto zákona. Termín by měl být stanoven na počátek března.

 

Autorem fotografií je SPOZ a je možno je využít v souvislosti s informacemi o SPOZ.
Poslední tiskové zprávy


PROGRAM SPO PRAHA PRO OBECNÍ VOLBY 2014

1) Praha transparentní a protikorupční

Chceme město bez korupce a tunelářů, je nutné odstavit od moci, vlivu a funkcí lidi nekompetentní morálně a věcně. Vše o veřejných penězích musí být zveřejňováno na webu. Všechny městské rozpočty musí být veřejně kontrolovatelné.

2) Praha participativní

Chceme bránit a obhajovat základní práva všech občanů, práve občanská, politická i sociální. Proto mimo jiné požadujeme přímou volbu starostů a primátora či snížení hranice pro platnost místních referend na 25% účast a jejich časté využívání.

3) Praha hospodárná, inovativní, vzdělaná a podnikavá

Budeme podporovat místní podnikatele, obchodníky a řemeslníky,budeme podporovat rozšíření farmářských trhů a dovoz čerstvých potravin z venkova. V oblasti vzdělání podpoříme vznik dětských skupin, veřejných i soukromých mateřských škol.

4) Praha zdravá a sociální

Podpoříme efektivnější uspořádání sítě zdravotnických zařízení v hlavním městě a převod některých zařízení ze státu do vlastnictví hlavního města. Velkým problémem je rostoucí zadlužení občanů hlavního města, zejména seniorů a dalších sociálně slabých jednotlivců i celých rodin. Uvědomujeme si problémy, které jim způsobuje exekuční vymáhání pohledávek provázené řadou excesů ze strany spekulantů i samotných exekutorů. Proto bude město používat exekuce jen v případě, že selžou jiné prostředky vyrovnání s dlužníky. Podpoříme opatření k rychlejšímu návratu matek s malými dětmi do zaměstnání.

5) Praha bezpečná, čistá a přívětivá pro život

Prahu trápí vysoká úroveň drobné kriminality - kapesních krádeží, vykrádání domů a bytů, krádeží dopravních prostředků včetně bicyklů, rozkrádání a ničení veřejného majetku tzv. sběrači kovů a vandaly. Neúnosně velké je množství heren, kasin a dalších míst hazardu. Zásadní je dotažení linky metra A z Motola na Zličín, vybudování linky metra D, dobudování bezbariérových vstupů pro všechny stanice metra. Praha musí být město pořádku, k čemuž pomůže nejen činnost strážníků. Čistotu Prahy je třeba pojímat jako neustále probíhající činnost.

6) Praha kulturní, evropská a světová

Investice do kulturních památek jsou investicí potřebnou a návratnou, jde o nejen o podporu cestovního ruchu, ale i o udržování našeho kulturního dědictví. Občané musí mít právo zasáhnout svým hlasem do podivných projektů, v jejichž rámci bychom mohli přijít o kulturní dědictví. Budeme usilovat o vyřešení problému některých dlouho nevyužitých staveb s dějinnou hodnotou, jako je například Strahovský stadion. Budeme podporovat výstavbu nové budovy knihovny dle návrhu architekta Jana Kaplického.

7) Praha občanům, občané Praze

Stojíme za heslem „Ne člověk pro úřad, ale úřad pro člověka". Úředníci musí být stoprocentní profesionálové, otevření a vstřícní. Totéž platí i pro městské strážníky, zaměstnance Dopravního podniku a dalších podniků služeb hlavního města. Za naprostou nezbytnost považujeme aktivní zapojení občanů do městského plánování, rozhodování, realizace projektů a jejich kontroly. Proto podpoříme co nejširší zapojení spolků, občanských sdružení, veřejně prospěšných společnosti, církevní charity a dalších neziskových subjektů do systému veřejné správy.

Vážení příznivci a přátelé, kompletní program SPO pro Prahu naleznete ZDE.